Onderzoek
Geplaatst op

Australische goedkeuring van MDMA en psilocybine

Australische goedkeuring van MDMA en psilocybine een ‘babystapje in de goede richting’, zeggen medische experts. Psychiaters verwelkomen de beslissing voorzichtig nu Australië het eerste land wordt dat psychedelica officieel erkent als medicijnen

Psychiaters in Australië hebben voorzichtig de recente beslissing verwelkomd om het voorschrijven van MDMA en psilocybine toe te staan, en noemden het een “babystapje in de goede richting”. De Therapeutic Goods Administration heeft onlangs aangekondigd dat erkende psychiaters vanaf juli MDMA mogen voorschrijven voor posttraumatische stressstoornis en psilocybine voor therapieresistente depressie, waardoor Australië het eerste land ter wereld is dat psychedelica officieel erkent als medicijn. De president van het Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, universitair hoofddocent Vinay Lakra, zegt dat het college de beslissing “voorzichtig verwelkomd” heeft en het lopende onderzoek op dit gebied heeft gevolgd. Hij is van mening dat deze stap een verantwoord gebruik van deze stoffen op een veilige manier mogelijk maakt en dat de verschillende ingebouwde waarborgen ervoor zorgen dat de behandeling correct wordt uitgevoerd.

Psychiaters zullen het proces moeten doorlopen om goedkeuring te krijgen van een ethische commissie voor menselijk onderzoek en vervolgens het geautoriseerde voorschrijfprogramma van TGA. Ze moeten hun opleiding, patiëntenselectie en evidence-based behandelingsprotocollen laten zien, en ook voldoen aan bestuurs- en rapportagecriteria. De TGA stelt dat deze maatregelen nodig zijn omdat er beperkt bewijs is dat de stoffen heilzaam zijn bij de behandeling van psychische aandoeningen, en omdat ze gevaarlijk kunnen zijn in ongecontroleerde omgevingen. Bovendien kunnen patiënten kwetsbaar zijn tijdens psychotherapie met psychedelica vanwege de veranderde bewustzijnstoestand.

Er zijn nog steeds enkele zorgen, een daarvan is dat het toestaan van toegang tot deze stoffen ertoe kan leiden dat patiënten stoppen met klinische proeven, wat het onderzoeksproces zou kunnen vertragen. Een ander punt van zorg is dat de training die aan therapeuten wordt gegeven, adequaat moet zijn om een veilige en effectieve behandeling te garanderen. Universitair hoofddocent Petra Skeffington in Klinische psychologie aan de Murdoch University raadt aan voorzichtig te zijn op dit gebied.

Sarah-Catherine Rodan, een promovendus aan de Universiteit van Sydney die de hoofdonderzoeker is in een psilocybine-onderzoek, hoopt dat de TGA zal overwegen om psilocybine opnieuw in te plannen voor alle behandelingsresistente psychiatrische stoornissen. Dit zou onderzoekers meer capaciteit geven om het therapeutische potentieel ervan te onderzoeken. Dr. David Caldicott, senior klinisch docent spoedeisende geneeskunde aan de Australian National University, zegt dat deze medicijnen al tientallen jaren worden gedemoniseerd als onderdeel van de “war on drugs”. De CSIRO-wetenschapper Peter Duggan beschouwt het als een “intrigerend en opwindend” vooruitzicht en gelooft dat deze medicijnen de stemming kunnen verbeteren en een langdurig effect hebben vanaf één enkele dosis.

Je vindt het volledige artikel hier: www.theguardian.com