Medische disclaimer

Medische disclaimer

De informatie die op deze website wordt verstrekt is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het gebruik van truffel microdosing of een andere gezondheidsregime moet altijd worden besproken met een gekwalificeerde zorgverlener.

De inhoud van deze website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of behandeling, en voordat u een nieuw gezondheidsregime start.

De informatie op deze website vormt geen medisch advies en is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Het gebruik van truffel microdosing of een ander gezondheidsregime kan mogelijke risico’s met zich meebrengen en moet alleen worden uitgevoerd onder begeleiding van een gekwalificeerde medische professional.

Elk vertrouwen dat u plaatst in de informatie die op deze website wordt gepresenteerd, is voor uw eigen risico. De eigenaar van de website en de bijdragers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of onjuistheden in de inhoud, of voor enige acties die daarop worden ondernomen.

Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet, lichaamsbeweging of medicatieregime. Negeer professioneel medisch advies niet en stel het niet uit vanwege iets dat u op deze website heeft gelezen.

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u deze disclaimer heeft gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden.